AR-GE

 

Anadolu, madencilik konusundaki geçmişi M.Ö 5000 yıllarına dayanan bir bölgedir. Antik çağlardan bugüne kadar gelen bu köklü madencilik geçmişi maalesef teknolojik ve ekonomik açıdan gerekli ilgiyi görmemiştir.

Nikel ve kobalt cevherlerinin işlenmesi konusunda gerek duyulan ileri teknolojiler ve proses uygulamaları, ülkemizde yeterli bilgi birikimi olmamasından dolayı genel olarak dış kaynaklı hizmet alımları ile yürütülmektedir.

Şirketimiz, nikel ve kobalt konusunda ileri teknoloji gerektiren uygulamalar için bilgi birikiminin sağlanması amacıyla AR-GE faaliyetlerinin devamlı olarak yürütülmesini hedeflemiştir. Bu kapsamda sürekli çalışan şirketimiz 2007 – 2008 yılları arasında Tübitak destekli bir AR-GE Projesi (Proje No: 3070513) yürütmüştür.

Bunun yanı sıra şirketimiz gerek kendi laboratuarlarında gerekse de sanayi üniversite işbirliği kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi’nde AR-GE faaliyetlerine devam etmektedir.

Teknolojinin her sektörde bu denli hızlı geliştiği bir ortamda şirketimiz, nikel ve kobalt madenciliği konusundaki her türlü AR-GE faaliyetini yürütmeye ve desteklemeye devam edecektir.