Gördes Nikel İşletmesi

 

Proje alanı Türkiye’nin batısında Manisa İlinin Akhisar ve Gördes ilçeleri arasında Fundacık-Çiçekli-Kabakoz ve Kalemoğlu köyleri dolaylarında yer almaktadır. İşletme Gördes ilçe merkezine asfalt karayolu ile 20 km., Akhisar ilçe merkezine 45 km., Manisa il merkezine 115 km., İzmir il merkezine ise 160 km. mesafededir. Çalışma alanına en yakın devlet demir yolu ise Akhisar ilçe merkezinden geçmektedir.

2003 yılından itibaren açılan iki adet maden ocağından üretilen 230.000 ton nikel cevherinden, 150.000 tonu Yunanistan, Makedonya ve Çin’e ihraç edilmiştir. Kalan yaklaşık 80.000 ton nikel cevheri işletmemiz stok alanında tesisin deneme üretiminde kullanılmak üzere stoklanmıştır.

Üretim faaliyetlerine paralel olarak sürdürülen arama çalışmaları 2007 - 2008 yıllarında yoğunlaşmış ve kurulan uluslararası standarttaki işletme laboratuarı ile cevher detay analizleri şirket bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

2008 yılından sonra yatırım projesi hedeflenerek nikel cevherinin ülkemizde işlenmesine karar verilmiş, bu nedenle ihracat faaliyetlerine son verilmiştir.

 

 

2009 yılında yurtdışı teknolojik testler de tamamlanarak yatırım fizibilitesi tamamlanmıştır. Yatırım programı kapsamında ÇED olumlu kararı alınmış olup, altyapı hazırlıkları devam etmektedir.

Gördes Nikel İşletmesinde teknik ve idari kadro olmak üzere toplam 32 personel bulunmaktadır.

Gördes Nikel Kobalt Yatırım Projesi kapsamında, toplam 15 adet maden ruhsatı bulunmaktadır. Bu ruhsatlardan 7 adedi nikel işletme ruhsatı, 8 adedi arama ruhsatıdır.

Tesis yatırımı için şirketimiz 1200 dönüm tapulu arazi satın almıştır.

2002 yılında faaliyete giren işletmemizde maden üretim faaliyetleri için 500.000 m3/yıl dekapaj ve 500.000 ton/yıl cevher üretimini sağlayacak makine parkı mevcuttur. İşletmemizde ayrıca 500.000 ton/yıl kapasiteli bir eleme tesisi grubu bulunmaktadır.

İşletme faaliyetleri için 2 adet idari bina 1 adet yemekhane, laboratuar binası ve karot ambarı bulunmaktadır.