Çam keseböceği (Thaumetopoea pityocampa) ile Biyolojik Mücadele Projesi

 

Meta Nikel Kobalt Mad. A.Ş, Gördes Orman İşletme Müdürlüğü ile bir Protokol imzalayarak Çamkese böceği adı verilen, çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek, büyümesini durduran ve özellikle gençlik çağlarında fidanları kurutan tırtılla mücadele konusunda yeni bir proje başlatmıştır.

 

Calosoma Sycophanta

Calosoma sycophanta

 

 

Proje kapsamında; yatırım ve işletme maliyeti tamamen Meta Nikel Kobalt Mad. A.Ş tarafından karşılanacak olan bir laboratuar kurulmuş ve zararlı tırtılın en büyük düşmanı olan Calosoma sycophanta böceğinin üretimine başlanmıştır. Laboratuar koşullarında 300 adet dişi, 300 adet erkek erginden 22.000 adet yumurta elde edilmiştir.

 

 

Laboratuarda toplanan yumurtalar

Laboratuarda toplanan yumurtalar

 

Pupa safhasına gelen 13.500 adet Calosoma sycophanta Gördes Orman İşletme Müdürlüğünün, Benlieli, Karayakup ve Cehennemdere ormanlık alanlarında (3.000-4.000 Ha) biyolojik mücadele için doğaya bırakılmıştır.

 

Laboratuarda pupa safhasına gelen Calasoma bu safhadan sonra doğaya bırakıldı.
Laboratuarda pupa safhasına gelen Calasoma bu safhadan sonra doğaya bırakıldı.

Laboratuarda pupa safhasına gelen Calosoma sycophanta bu safhadan sonra doğaya bırakıldı.

 

Calosoma sycophanta 2013 yılı ilkbahar aylarında ergin olarak topraktan çıkarak çam kese böceği ile beslenecek ve biyolojik mücadele başlamış olacaktır.

« Haberlere Geri Dönün