Politikamız

 

Şirketimizin amacı kısa, orta ve uzun dönemde ihtiyaç duyduğu;

  • kurumsal değerlere sahip,
  • sektöre ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen,
  • nitelikli ve kendini sürekli geliştiren,

insan gücünü mümkün olduğu ölçüde yöresel ve bölgesel halktan temin etmektir.

Şirketimiz;

  • güvenli çalışma şartlarını sağlamak,
  • bireysel performansın geliştirilmesi ve yönlendirilmesi,
  • etkin bir disiplin anlayışı ile kontrol ve koordinasyonun sağlanması,

amacıyla sürekli eğitim programlarının uygulanmasına büyük önem vermektedir.