İŞ GÜVENLİĞİ

 

, toplam kalite anlayışıyla sağlık ve güvenliğe pozitif yaklaşımın, etkin ve verimli bir yönetim için esas olduğunun bilincindedir. Bu nedenle işyerindeki risklerin çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin ve çalışma alanlarındaki diğer personelin üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesine önem vermektedir. Amaç, faaliyetler esnasında oluşabilecek tehlikeli, sağlığa zararlı koşullardan korunmak ve daha sağlıklı bir ortam oluşturmaktır. İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez önceliği ve işinin ayrılmaz parçasıdır. Bu kapsamda hedef, yapılan faaliyetlerde sağlık ve güvenlik ile ilgili iş kazalarını ve yangın risklerini tamamen önlemek veya asgari düzeye indirmek, tüm işletme ve tesislerimizde güvenli bir işyeri ortamı oluşturmak, tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği bilincini aşılayarak dünya standartlarında bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi ile örnek olmaktır.

META Nikel Kobalt A.Ş., toplam kalite anlayışıyla sağlık ve güvenliğe pozitif yaklaşımın, etkin ve verimli bir yönetim için esas olduğunun bilincindedir. Bu nedenle işyerindeki risklerin çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin ve çalışma alanlarındaki diğer personelin üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesine önem vermektedir. Amaç, faaliyetler esnasında oluşabilecek tehlikeli, sağlığa zararlı koşullardan korunmak ve daha sağlıklı bir ortam oluşturmaktır. İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez önceliği ve işinin ayrılmaz parçasıdır. Bu kapsamda hedef, yapılan faaliyetlerde sağlık ve güvenlik ile ilgili iş kazalarını ve yangın risklerini tamamen önlemek veya asgari düzeye indirmek, tüm işletme ve tesislerimizde güvenli bir işyeri ortamı oluşturmak, tüm çalışanlara iş sağlığı güvenliği bilincini aşılayarak dünya standartlarında bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi ile örnek olmaktır.