Nikel

 

Nikel oldukça sert ama kırılgan bir yapıya sahip parlak gümüş renkli bir metal olup yerkabuğunun yaklaşık % 0,008’ini oluşturmaktadır. Nikel, tarih boyunca insanoğlunun hayatında önemli bir yer tutmuştur. Kaynaklara göre nikelin kullanım süreci M.Ö 3500 yılına kadar uzanmakla birlikte, görünüş itibari ile gümüş ile karıştırıldığından dolayı nikelin kullanımı hakkındaki sağlıklı bilgiler ancak M.Ö 1. yüzyıla kadar uzanır. Nikel, 1751 yılında Baron Axel Fredrik Cronstedt tarafından tanımlanmış ve elementler arasındaki yerini almıştır.

Modern anlamda ilk nikel üretimi 1848 yılında Norveç’te gerçekleştirilmiştir. 1889 senesinde nikelin çelik endüstrisinde kullanılmaya başlanıp paslanmaz çelik üretimine geçilmesi ile birlikte nikel günümüzün en önemli metallerinden biri haline gelmiştir.

Günümüzde nikelin başlıca kullanım amacı, oksitlenme direnci göstermesinden dolayı, paslanmaz çelik üretimidir. Alaşım metallerinin üretimi, kaplama ve döküm sektörleri nikelin başlıca kullanım alanlarıdır. Tüketim miktarı açısından düşük kalmakla birlikte, elektronik eşyaların pillerinin imalatı ve bozuk para üretiminde de nikel yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nikel’in Kullanım Alanları

Kaynak: Nickel Institute, http://www.nickelinstitute.org