Politikamız

 

 aşağıda belirtilen kuralları iş güvenliği politikası olarak benimsemiştir;

Yasal yükümlülükleri, idari şartları ve üyesi bulunulan kuruluşların kurallarını yerine getirir, uluslararası standartlar, yeni teknolojiler ve çalışanların önerilerini uygulamalara yansıtarak sürekli gelişme sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği risk analizi yaparak oluşabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyici planlar hazırlar ve uygular.

İş Sağlığı ve Güvenliği’nden her kademe personelin sorumlu olduğu bilinci yerleştirir. Çalışanlara potansiyel sağlık ve güvenlik riskleri konusunda doğru davranış alışkanlıkları kazanmaları için sürekli eğitim verir.

İş kazalarının önlenebilmesi veya azaltılması için işletmelerimizde ve tesislerimizde güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, ayrıca çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere başvurmak, bu tedbirler için kaynak sağlamak, değişen şartlara göre politikayı gözden geçirmek çalışma ilkesini oluşturur.

Kazaların olmaması veya azaltılması için “işin işçiye, işçinin de işe uygun olması” prensibini benimsemiştir.

Etkin iletişim, bilgi paylaşımı, sürekli işbirliği ve politikaya bağlılığı temin ederek işletmelerimizde ve tesislerimizde güvenliğini artırmak, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli geliştirmektedir.

 

ÖNCE GÜVENLİK

Güvenlik Üçgeni

GÜVENLİK ÜÇGENİ