Standartlar ve Tedbirler

 

Güvenlik'nın temel değerlerinden biridir. Kazalar dünyanın her yerinde her gün olmaktadır ve bu kazalar sadece kazaya maruz kalana değil, onların ailelerine, dostlarına ve çalışma arkadaşlarına da büyük acı vermektedir. Bilindiği gibi maden ocakları en tehlikeli çalışma alanları arasında yer almaktadır.

Maden ocakları ve bunlara bağlı tesisler sıradan yerler değildirler. Dar alanlarda, çok sayıda çalışan verilen işi zamanında bitirebilmek için çok yoğun bir şekilde çalışır. Çalışma alanında herhangi bir işe başlamadan önce yapılması gerekli ilk şey, kullanılacak malzeme, ekipman ve uygulanacak proses arasındaki bağlantıyı düşünmektir. Zayıf planlama ve son anda yapılan değişikliklerin büyük karışıklıklar yarattığı ve risklerin ortaya çıkma olasılığını arttırdığı bilinen bir gerçektir.

Maden ocaklarında ve bunlara bağlı tesislerde çalışanlar, ne kadar kalacakları düşünülmeksizin, etkili koruyucu donanımları kullanmalı ve mevcut tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Ancak güvenli bir ortam yaratmak için bunlardan daha fazlası gereklidir. Güvenlik kavramı doğru koruyucu donanım kullanarak başlar. Sert kasklar, çelik korumalı botlar, görülebilirliği yüksek ceketler temel ekipmanlardır. Bunun yanı sıra; güvenlik gözlükleri, eldivenler, yüksek sese karşı koruma ekipmanları da gerektiğinde kullanılması gereken koruma ekipmanlarıdır. Kişisel koruma ekipmanları bizi daha görünür kılarken aynı zamanda da güvenliğin ne denli önemli olduğunun da mesajını vermektedir. Sonuç olarak bu konudaki en önemli sorumluluk bu olaylardan en çok etkilenen maden çalışanlarındadır.

Maden ocakları ve bunlara bağlı tesisler, makinelerin yoğun çalıştığı bir ortamdır. Günümüzde makineler bir işçinin saatlerce uğraşarak yapabileceği işleri bir seferde yapabilmektedir. Operatör yorulması ve konsantrasyon eksikliği bir çok iş kazasının başlıca nedenidir. Bunu önlemek için operatörlerin mutlaka güvenlik kurallarını harfiyen yerine getirmeleri gereklidir. Makinelerin yakınında bulunması gereken her çalışanın da kendi güvenlikleri için çok dikkatli olması ve tehlike oluşabilecek bölgeden uzak durması çok önemlidir. Çok ağır işleri çok hızlı bir şekilde yapmaya çalışan makinelerin güvenliğini garanti edebilmek; makine operatörüne ve çevresinde bulunan çalışanların dikkatine bağlıdır.

Güvenliği en üst düzeyde tutmak ve kazaları en aza indirmek için aslında aşağıdaki gibi birkaç basit soruya cevap vermek yeterlidir:

  • “Ne yanlış gidebilir?”
  • “Meydana gelme ihtimali nedir?”
  • “Ne kadar kötü olabilir?”
  • “Bununla ilgili olarak ne yapmamız gerekir?”

 

tüm bu temel soruların cevabı için işletme yönergelerini hazırlamıştır. Bununla birlikte , güvenliğin temel unsurunun bilinçli çalışanlar olduğuna ve insan faktörünün güvenlik için önemine inandığından, çalışma arkadaşlarımızın, bu yönergelerde bulunan tüm güvenlik kurallarını öğrenmesini ve uygulamasını, yaşanabilecek güvenlik ile ilgili tüm olumsuz durumların engellenmesinde birinci adım olarak görmektedir. Unutulmamalıdır ki; “Güvenliği garanti edebilecek tek unsur insanın kendisidir.”

Bu alınan tedbirler ve standartlar sonucunda  'ya ait işletmelerde ve tesislerde 2003 yılından beri yapılan faaliyetlerde hiçbir yaralanmalı ve ölümlü iş kazası meydana gelmemiştir.