İnsan Kaynakları

Meta Nikel Kobalt, bizi başarıya taşıyan her türlü teknoloji ve inovatif sürecin arkasında  yetkinliği yüksek insan kaynağımız yatıyor.

Meta Nikel Kobalt, bizi başarıya taşıyan her türlü teknoloji ve inovatif sürecin arkasında  yetkinliği yüksek insan kaynağımız yatıyor. Bu anlayış doğrultusunda nitelikli insan kaynağının seçimi, mevcut insan kaynağının gelişimi ve insanı odağına alan bir iş ortamı için çalışıyor, buna uygun politikalar oluşturulması için çaba harcıyoruz. 
Gördes'teki tesisimizde 100'ü aşkın kısmı mühendis olmak üzere 674 kişi istihdam ediyoruz. Oluşturduğumuz ekosistemi de dahil ettiğimizde yaklaşık 5.000 kişiye iş imkanı sağlayarak bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlıyoruz. 
İşimizdeki başarının sektöre ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmek ve kendimizi sürekli geliştirmekle geleceğine inanıyor, yetkinliklerimizi geliştirmek için eğitime, araştırmaya, geliştirmeye ve deneyimlemeye büyük önem veriyoruz. 
Yaptığımız işin katma değerini artırmak için çalışanlarımızın fikirlerini ve uygulamalarını etkin bir şekilde değerlendiriyor, ürettiğimiz ortak akıl ile yenilikçi, sürdürülebilir ve katma değerli ürünler ortaya çıkaracak bir iş ortamı oluşturuyoruz. 
Hedeflediğimiz çalışma ortamını yaratırken, tüm çalışanların haklarının korunmasına ve fırsatlardan eşit yararlanmasına dikkat ediyoruz. 
İK politikamıza başarıya ulaşmada en önemli etkenin yetkin ve mutlu çalışanlar olduğu prensibine göre yön veriyoruz. Tüm süreç ve uygulamalarımızda, çalışanlarımızın motivasyonunu artırma esasına dayalı, başarıyı ödüllendiren, şeffaf performans yönetimi uyguluyoruz. 
Başarı için öncelikli olarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması gerektiğine inanıyoruz. Uyguladığımız tüm iş süreçlerinde oluşabilecek riskleri değerlendirerek, bu risklere karşı koruyucu ve önleyici tedbirler alıyor, iş süreçlerini insan sağlığı ve güvenliğini gözeterek tasarlıyoruz. 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri, idari şartları ve üyesi bulunulan kuruluşların kuralları doğrultusunda, uluslararası standartlar, yeni teknolojiler ve çalışanların önerilerini uygulamalarımıza yansıtarak sürekli gelişim sağlamaya gayret sarf ediyoruz. 
İş sağlığı ve güvenliğini tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez önceliği ve işinin ayrılmaz parçası haline getirerek tüm işletme ve tesislerimizde güvenli bir işyeri ortamı oluşturmuş bulunuyoruz. Bu anlayış doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli olarak verilen eğitimler aracılığıyla çalışanlarımızın bilinçlenmesini, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlıyoruz. 
Siz de Meta Nikel ailesinin bir parçası olmak ve parlak bir kariyer fırsatını değerlendirmek istiyorsanız, Kariyer.net adresinde yer alan öz geçmişinize uygun ilanlara başvuru yaparak bu yolda ilk adımınızı atabilirsiniz.