Sürdürülebilirlik

Meta Nikel Kobalt olarak, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Biliyoruz ki, işimizi ve yaşamımızı devam ettirebilmek, dünyanın bize sunduğu kaynakların da devam edebilmesine bağlı. Bu nedenle, kurumsal sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda tüm faaliyetlerimizde insana ve çevreye saygılı, topluma değer katarak üretme ilkemizi çalışma anlayışımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik.
Temel yaklaşımımızı yaratıcı, üretken ve yenilikçi olma prensibi üzerine kurarken, bu iş modelini kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirme stratejisiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı, yatırımlarımızı ve çalışma ilkelerimizi, sosyal kalkınma ve çevresel sorumluluk anlayışımız ile birlikte bir bütün olarak değerlendiriyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz üretim ile katma değer yaratıp bölgenin kalkınmasına katkı sağlarken aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak, çevre performansımızı sürekli geliştirmek için inovatif çözümler geliştiriyoruz.
Verimliğimiz arttırırken sera gazı salınımını, doğal kaynak kullanımını, enerji tüketimini ve atık oluşumunu azaltmaya odaklanıyoruz. Çevresel etkimizi değerlendirirken sadece kendi tesislerimizle sınırlı kalmayıp tüm paydaşlarımızı içine alan bir ekosistem oluşturma düşüncesi ile hareket ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarından üretime, üretimden lojistiğe kadar değer zincirinin tüm aşamalarında çevresel sorumluluğu en öncelikli konu olarak ele alıyoruz.
 

Çevreye Zarar Vermeyen Kapalı Sistem Üretim


Meta Nikel Kobalt olarak, Zorlu Grubu Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda tüm faaliyetlerimizi; çevresel, sosyal ve yönetişim prensipleriyle, sürdürülebilirlik odaklı yürütüyoruz.
Bu kapsamda çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla, Manisa- Gördes'teki tesisimizde yepyeni bir madencilik anlayışının kalbi olmak üzere dünyadaki 25 otoklav kazanından birini kullanıyoruz. Bu kazan; içerisindeki yüksek basınçlı asitle liçleme yöntemi ile yüksek verim oranında, çevreye zarar vermeden, tamamen kapalı bir sistem ile çalışıyor.
Tamamen tehlikesiz atıklar için 25 milyon m3 atık depolama tesisine sahip olan Gördes'teki tesisimiz, 3.834 hektar ile kendi alanında verilen en büyük ÇED iznine sahip
Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, 90 dönümlük bir ağaçlandırma sahasına 250.000 fidan diktiğimiz Gördes'te doğal yaşamın devamlılığı için DSİ ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında inşa edilen Çiçekli Göleti'nden tesisimizin su ihtiyacını karşılıyoruz.
Suyun geri kazanımı ve atıkların azaltılmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz proje sayesinde, atık depolama barajına gönderilen atık suyu tekrar üretime besleyerek doğadan en az %40 oranında daha az su kullanılmasını sağlıyoruz.
Bu projeyle, 2050 yılına kadar yenileyici iş modeli yaklaşımımızla, kullanılan suyun tamamını geri kazanmayı hedefliyoruz.
 

Balıkesir İli Milli Ağaçlandırma Seferberliği


Çevresel sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımız çerçevesinde birçok ağaçlandırma projesini hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı kampanya doğrultusunda Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Balıkesir İli Milli Ağaçlandırma Seferberliği çalışmalarına katkı sağladık. Kampanya sonucunda Balıkesir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Akçal ve Soğanbükü köylerinin sınırları içinde kalan 52 hektarlık saha “1923 Cumhuriyet Ormanı"na kavuştu.
 

Tavşanalanı Ağaçlandırması


Bir başka ağaçlandırma projemizi de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gördes Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, Gördes İlçesi Tavşanalanı Mevkii'nin kuzeyinde, 90 hektarlık bir alanda hayata geçirdik.
Finansmanının tamamı şirketimiz tarafından karşılanan ağaçlandırma projesi kapsamında, 230.000 adet çam fidanının dikimi, yaklaşık 180 kişilik bölge halkının istihdamı ile 1,5 aylık bir süre içerisinde tamamlandı.
 

Diğer Ağaçlandırma Faaliyetleri


Meta Nikel Kobalt olarak her sene gerçekleştirilen ağaçlandırma faaliyetlerine katılarak yarına nefes olmayı amaçlıyoruz.