Ar-Ge

Meta Nikel Kobalt olarak madencilikte M.Ö 5000 yıllarına kadar uzanan köklü bir geçmişin mirasının sorumluluğunu taşıyoruz. Bu mirası, Ar-GE ve inovasyon ile katma değer yaratan bir endüstri olarak ülkemizin gelişim ve gelecek hedefleri için ihtiyaç duyduğu bir değere dönüştürüyoruz.
Gördes’te kurduğumuz ve 2023 yılına kadar toplam 860 milyon dolar yatırım yapacağımız nikel-kobalt tesisimiz bu yeni nesil madencilik anlayışımızın en somut örneği.  Gördes maden alanımızda geçmişte ülkemizde yeterli bilgi birikimi olmamasından dolayı ithal edilen nikel ve kobalt dünyaya örnek olacak bir üretim süreci ile Türkiye ekonomisine kazandırılıyor. Çevreye katkı sağlamaktan taviz vermeden gerçekleştirilen bu üretim sürecinin arkasındaki itici gücü Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona olan inanç yaratıyor. Kendi Ar-Ge çalışmalarımızı artırarak sürdürürken, bir yandan da başta üniversiteler olmak üzere alanında uzman kurum ve kuruluşları da ailemizin bir parçası haline getiriyoruz. TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleri, Orta Doğru Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile yaptığımız işbirliklerini devam ettiriyoruz. Hedefimiz, bu büyük aile ile gelecekte Türkiye’nin yeni nesil madencilik alanındaki Ar-Ge üssünü oluşturmak.
Zorlu Holding’in sanayici ve yatırımcı kimliği ile Ar-Ge ve inovasyon gibi DNA’sının en önemli unsurlarının verdiği güçle madencilik alanındaki hedeflerimizi her gün büyütüyoruz. Önümüzde dönemde konsantre nikel üretiminde kazandığımız üretim yeteneklerimizi, nikel ve kobaltın yanı sıra nadir bulunan elementlerin üretimini de içeren yüksek katma değerli formlara doğru geliştirmeyi amaçlıyoruz.