Eskişehir İşletmesi

Madencilik faaliyetlerimiz

*Maden Arama ve Geliştirme

*Maden Üretim

*Cevher Zenginleştirme Faaliyetleri