MHP

HPAL prosesinde çözündürülen nikel ve kobalt elementlerince zengin solüsyon, içermiş olduğu safsızlıklardan pH profilini ayarlanarak kademeli olarak arındırılmakta ve MHP ünitesine sevk edilmektedir. İlgili ünitede bulunan reaktörler içerisine magnezyum oksit kimyasalı ilave edilerek hidroksil formunda çöktürülmektedir. İlgili çökelek yoğunlaştırıcı tanklarda yoğunluğu arttırılarak filter pres besleme tanklarına pompalar yardımıyla transfer edilmektedir. Elde edilen yüksek yoğunluktaki MHP ürünü, filtre pres gibi ekipmanlardan geçirilerek susuzlandırılmaktadır. Elde edilen nikel ve kobaltça zengin konsantrasyon bigbag torbalara doldurularak depolama alanına sevk edilmektedir.

Meta Nikel Kobalt A.Ş Gördes işletmesine ait ruhsatlı lateritik nikel cevher sahalarında yapılan incelemeler sonucunda en verimli hidrometalurjik depolama yönteminin son teknoloji uygulaması olan yüksek basınçlarda asit ile çözündürme (HPAL) olarak kararlaştırılmış ve tüm yatırımlar bu hidrometalurjik üzerine proses yapılmıştır. Dünya'da sayılı bulunan bu tesis, Türkiye'de çözülebilecek tek olması nedeniyle bir gurur kaynağıdır.