Analiz Laboratuvarları

Meta Nikel Kobalt. bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Analiz Laboratuvarları, donanımlı cihaz altyapısı ve yetkin personeli ile yaklaşık 600 m2 lik kapalı alanda çalışmalarına devam etmektedir. Analiz Laboratuvarlarının ana faaliyet konuları; kalite kontrol ve izleme çalışmaları yapmak, verimlilik arttırmaya ve problem çözmeye yönelik analizler ve testler yapmak, yeni alanlar, ürünler ve Ar-Ge çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan analiz ve testleri gerçekleştirmek, deney tasarımları yapmak ve maden arama, üretim ve sondaj faaliyetleri çerçevesinde cevher tiplerinde nitelik/nicelik tespiti çalışmaları yapmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.