Teknoloji

Dünyanın Kuzey yarım küresinde eşi benzeri olmayan Meta-Nikel tesisimiz, teknolojisi ve proses yönetimi ile kendi alanında dünyadaki ilk 10 tesis arasında.

Gördes'teki tesisimizde; bir madencilik faaliyetinden çok, teknoloji ile birlikte metalürji ve kimya bilimlerini kullanarak katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretmeye odaklanan bir iş modelimiz bulunuyor.
Dünyanın Kuzey yarım küresinde eşi benzeri olmayan Meta-Nikel tesisimiz, teknolojisi ve proses yönetimi ile kendi alanında dünyadaki ilk 10 tesis arasında. Tesisimizde; yepyeni bir madencilik anlayışının yansıması olan, dünyadaki 25 otoklav kazanından birini kullanıyoruz.
32,5 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 580 ton ağırlığındaki bu kazan ile çıkardığımız cevherin içerisinden, proses esnasında sisteme zarar verecek elementleri ayrıştırıyor, nikeli tamamen kapalı devre bir sistem olan  Otoklav kazanı içerisinde yüksek basınç altında sülfürik asit ile zenginleştiriyoruz. Böylece topraktan çıkardığımız cevherde en fazla yüzde 1 oranında bulunan nikel, Otoklav kazanında yüzde 38 oranına yükseliyor.
Tüm bunlar; ciddi bir Ar-Ge ile birlikte kendi teknololojisini, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştiren bir insan kaynağı ve iş modeli gerektiriyor. Jeoloji, jeofizik, maden, kimya, elektrik ve elektronik mühendislerinin multi disipliner bir şekilde çalıştığı tesisimiz, ürettiği ileri teknoloji ve know-how ile Türkiye'de katma değerli üretim için en iyi örneklerden birini oluşturuyor.
Tesisimizin kalbinin attığı yerlerin başında Ar-Ge merkezimizle işbirliği içerisinde çalışan teknoloji atölyemiz geliyor. Üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri geliştiren atölyemiz sayesinde tüm ekipman ve cihazlarımız katma değerli üretime en yüksek katkıyı sağlayabiliyor.
Ar-Ge konusundaki bu sevdamızın arkasında sadece işimizi dünyanın örnek gösterdiği bir şekilde yapmak yatmıyor. Amacımız, yakın dönemde üretimde kullandığımız tüm makine, ekipman ve teçhizatı kendi teknolojimiz ile üretebilmek, ek tesislerimizi tamamen kendi ürettiğimiz makine ve donanım ile kurabilmek. Böylece geleceğin hammadesi olan nikeli Ar-Ge, inovasyon ve ileri teknoloji ile her geçen gün daha da katma değerli bir süreç ile üretirken, tesisimizde kuracağımız entegre yapı ile Türkiye'nin kaynaklarının Türkiye'de kalmasına ve cari açığın daraltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.