Haberler

Yeşil ve Dijital Ekonomiye Geçişte Kritik Ham Maddeler

Yeşil ve dijital ekonomiye geçişte kritik öneme sahip olan ham maddelere yönelik tedarik güvenliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Kritik Ham Maddeler Yasası hazırlanmıştır. Avrupa Kritik Ham Maddeler Listesi içerisinde yer alan nikel ve kobalt minerallerinin yanı sıra Sc gibi nadir toprak mineralleri de yer almaktadır. Bu kapsamda, Avrupa’da rekabetçi ve sürdürülebilir bir pil hücresi üretim değer zinciri yaratma amacıyla kurulan ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü altında faaliyet gösteren Avrupa Pil İttifakı ve Avrupa Ham Maddeler İttifakı içerisinde yer alıyoruz.