Gördes İşletmesi

Teknolojisi ve proses yönetimi ile kendi alanında dünyadaki ilk 10 tesis içinde yer alan Manisa'nın Gördes ilçesindeki tesisimiz Türkiye'de nikel-kobalt kaynaklarını geliştirmek üzere kurulan ilk ihtisas işletmesi niteliğini taşıyor. Tesisimiz; "Nikel Açık İşletme Ocağı", "Kireçtaşı Ocağı", "Yüksek Basınç Altında Liç Tesisi" ve "Yardımcı Tesisler" olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor.

Zorlu Holding'in girişimci ruhu ve sanayici kimliği ile Gördes'te tamamlanan 10 bin ton nikel metal kapasiteli üretim tesisinde, ikinci faz yatırımı ile birlikte üretim kapasitesini 20 bin ton nikel metal kapasitesine ulaşılacaktır.

300 bin ton (nikel metal içeriği) kanıtlanmış rezerve sahip olan Gördes'te 2014 yılının son çeyreğinde deneme üretimine başlayan Şirketimiz, 2015 yılında ticari üretime geçerek ilk ihracatını gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz teknoloji ve verimlilik artışı ile emre amadelik süresi daha da uzatılarak tesisimizin daha yüksek kapasite ile çalışması sağlanacaktır.

Madenden minerale uzanan çalışmalarını ileri malzeme teknolojileri ile daha da geliştiren Şirketimiz, mineralden metal formuna geçiş ile birlikte ürünlerinin katma değerini daha da artırarak Türkiye'de nikel madenciliğini, yüksek katma değer yaratan, yenilikçi bir iş alanı haline getirmek için çalışmaya devam ediyor.

Şirketimizin Gördes, Eskişehir ve Uşak'ta nikel kobalt yatırım projelerinin yanı sıra farklı bölgelerde de arama çalışmaları bulunuyor. Gördes'teki yatırımımızın ilk fazını tamamlayarak operasyon dönemine geçerken Eskişehir'de rezerv geliştirme ve cevher üretim, Uşak'ta ise jeolojik etüt çalışmalarımız sürüyor.

Skandiyum ve nadir toprak elementleri alanındaki Ar-Ge çalışmalarımız devam ederken lisansına sahip olduğumuz sahalarda bulunan başta demir olmak üzere farklı toprak elementlerini değerlendirmek üzere yaptığımız çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

HPAL

Meta Nikel Kobalt A.Ş Gördes işletmesine ait ruhsatlı lateritik nikel cevheri sahalarında yapılan araştırmalar sonucunda en verimli hidrometalurjik kazanım yönteminin son teknoloji uygulaması olan yüksek basınç altında asit ile çözündürme (HPAL) olduğuna karar verilmiş ve tüm yatırımlar bu hidrometalurjik proses üzerine yapılmıştır. Dünya'da sayılı bulunan bu tesis, Türkiye'de uygulamasının tek olması nedeniyle bir gurur kaynağıdır. 
HPAL prosesi, 255°C sıcaklık ve 46 bar basınç altında titanyum alaşımlı otoklav reaktöründe nikel ve kobaltın seçimli çözünmesi için uygulanan son nesil bir teknolojidir. Bu hidrometalurjik proseste yüksek basınç sistemine beslenen çamur, üç aşamada kademeli olarak genleşme tanklarından geri kazanılan buhar ile ısıtılmakta ve otoklav reaktörüne bu proses için özel dizayn edilmiş pompalarla transfer edilerek sülfürik asit ile çözündürülmektedir. Sıcaklığın ve yüksek basıncın etkisiyle tüm reaksiyonlar bir saat gibi kısa bir sürede yüksek çözünme verimi ile otoklav reaktörünü terk etmekte ve kademeli olarak genleşme tanklarından üç aşamada kademeli olarak basınç ve sıcaklıkları düşürülerek atmosferik koşullara getirilmektedir.